QUY TRÌNH BÓN PHÂN KHOAI LANG VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ CHO 1 HECTA

Hiện nay, các loại khoai lang được bà con ưa chuộng trồng rộng khắp các vùng trên cả nước. Để cây phát triển cho năng suất cao, bà con cần có quy trình chăm sóc, bón phân khoai lang đúng kỹ thuật. Hoàng Minh xin hướng dẫn bà con quy trình bón phân cùng dự toán chi phí cụ thể cho vườn khoai lang 1 hecta.

1. Chuẩn bị đất cho vườn khoai lang 1 hecta – Bước 1 trong quy trình bón phân khoai lang

bón phân khoai lang
Xử lý đất để chuẩn bị cho một vụ mùa khoai lang mới

Khâu xử lý đất là bước đầu tiên trong quy trình bón phân khoai lang để chuẩn bị cho một vụ mùa mới. Ở bước này, bà con cần xử lý đất kĩ qua các công đoạn cày sâu, phơi ải,… và loại bỏ hết tàn dư thực vật, mầm bệnh từ vụ mùa trước. Trên 1 hecta khoai lang, dự tính chi phí theo trình tự như sau:

Chi phí giai đoạn chuẩn bị đất
 • Cày lật đất lần 1: dự tính 1.600.000 đồng.
 • Phơi đất.
 • Cày lại lần 2: dự tính 1.600.000 đồng.
 • Rải 500kg vôi: dự tính 1.400.000 đồng.
 • Phay đất (1-2 lần tuỳ vào độ tơi của đất): dự tính 1.600.000 đồng.
 • Lên luống: dự tính 1.400.000 đồng.

Theo đó, chi phí dự tính cho giai đoạn chuẩn bị đất trong quy trình bón phân khoai lang cho 1 hecta là: 7.600.000 đồng.

2. Giai đoạn bón lót khi trồng – Bước 2 trong quy trình bón phân khoai lang

Với công tác bón lót trong quy trình bón phân khoai lang, Hoàng Minh dự tính chi phí trên 1 hecta như sau:

 • Bón lót 300 kg NPK 16. 16. 8 (hoặc 20. 20. 15) + 200 kg Lân: dự tính 3.880.000 đồng.
  Bên cạnh đó, để cây khoai lang phát triển tốt thì cần một hệ đất thật tơi, thoáng khí, thoát nước tốt. Bà con bổ sung thêm phân hữu cơ và Trichoderma – Tot để tăng tính kháng cho rễ cây.
 • Kết hợp bón 10 kg Trichoderma – Tot + 3 tấn phân gà hoặc phân vi sinh: dự tính 7.400.000 đồng.

Theo đó, chi phí dự tính cho bước thứ 2 của quy trình bón phân khoai lang trên 1 hecta là: 11.280.000 đồng.

3. Dự tính chi phí trong giai đoạn 5-7 ngày sau khi trồng trên 1 hecta trong quy trình bón phân khoai lang

 bón phân khoai lang
Vườn khoai lang ở thời điểm 5-7 ngày sau khi trồng

Chi phí bón phân khoai lang cho vườn 1 hecta trong giai đoạn 5-7 ngày sau khi trồng được dự tính gồm:

 • Dự tính lượng nước phun trên 1 hecta khoai lang: 200 lít nước.
 • Kích rễ lần 1: Cần 1 kg Athena + 1 kg Demeter + ½ chai Green Mix 500ml: 375.000 đồng.
 • Kết hợp dặm hom chết
 • Phòng nấm khuẩn: 1 chai Titan Cup 64SL 480ml: 120.000 đồng.
 • Phòng sâu: 1 chai Soka 25EC 240ml: 80.000 đồng.

Như vậy, chi phí bón phân khoai lang trên vườn 1 hecta trong giai đoạn 5-7 ngày sau khi trồng là: 585.000 đồng.

4. Chi phí bón phân khoai lang trên vườn 1 hecta trong giai đoang 15 – 20 ngày sau khi trồng

bón phân khoai lang
Vườn khoai lang sau khi trồng 15-20 ngày

Quy trình bón phân khoai lang trong giai đoạn 15-20 ngày sau khi trồng trên vườn 1 hecta được thực hiện theo trình tự với chi phí sau:

 • Xới đất vun luống bón thúc 2 tạ NPK 17 -17-17 + 1 tạ KN03: 6.350.000 đồng.
 • Ước tính lượng nước phun trong giai đoạn này: 200 lít nước.
 • Kích rễ lần 2: 1 kg Athena + 1 kg Demeter + ½ chai Green Mix 500ml: 385.000 đồng.
 • Phòng nấm khuẩn: 1 chai Titan Cup 64SL 480ml: 120.000 đồng.

Tổng chi phí bón phân khoai lang cho giai đoạn 15-20 ngày sau trồng trên vườn 1 hecta là: 6.855.000 đồng.

5. Giai đoạn 25-30 ngày cần bao nhiêu chi phí để thực hiện những công tác trong quy trình bón phân khoai lang trên 1 hecta

Trong thời điểm 25-30 ngày, khoai lang đã phát triển ổn định về bộ rễ, và rễ đỏ ra nhiều. Trong quy trình bón phân khoai lang đúng kỹ thuật, đây là lúc bắt đầu định kì dưỡng củ với bộ giải pháp từ Hoàng Minh giúp củ phình, tránh hiện tượng chạy dây điện (rễ đực).

bón phân khoai lang
K76 giúp vườn khoai lang tránh được hiện tượng chạy dây điện

Dự trù chi phí bón phân khoai lang trên vườn 1 hecta trong giai đoạn 25-30 ngày như sau:

 • Lượng nước phun trong giai đoạn này: 400 lít nước.
 • Phun dưỡng củ: 4 kg Opera + 2 chai K76 + 1 chai Canxibo Gel Sữa Vàng: 660.000 đồng.
 • Phun phòng nấm : 1 chai Apollo 1 lít: 180.000 đồng.
 • Phun phòng các loại sâu hại (bọ phấn trắng, sâu ăn lá,…): 1 chai Alexander 450ml: 220.000 đồng.

Chi phí dự tính cho giai đoạn này là: 1.060.000 đồng.

6. Chi phí bón phân khoai lang trên 1 hecta trong giai đoạn 45 ngày

bón phân khoai lang
Vườn khoai lang trong giai đoạn 45 ngày

Hoàng Minh ước tính chi phí dự trù cho công tác bón phân khoai lang trên 1 hecta như sau:

 • Lượng nước phun giai đoạn này: 400 lít nước.
 • Phun dưỡng củ: 4kg Opera + 2 chai K76 + 1 chai Canxibo Gel Sữa Vàng + 2 gói Combi 25g + 1 chai Xích Thố Mã: 790.000 đồng.
 • Phun quản lý sâu hại (bọ hà, sâu ăn lá,…): 2 chai K54 250ml: 250.000 đồng.
 • Phun phòng khuẩn: 2 chai Senly 2.1SL 240ml: 220.000 đồng.

Chi phí bón phân khoai lang cho giai đoạn này là: 1.260.000 đồng.

7. Bón phân khoai lang trong giai đoạn 50 – 60 ngày

bón phân khoai lang
Chăm sóc vườn khoai lang 50-60 ngày

Bón phân khoai lang trên vườn 1 hecta được thực hiện theo trình tự là:

 • Bổ sung 50 kg KN03 theo hình thức nhỏ giọt, hỗ trợ xuống củ tốt: 1.225.000 đồng.
 • Lượng nước phun ước tính trong giai đoạn này: 600 lít nước.
 • 6kg Hera + 3 chai K76 +2 chai Canxibo Gel Sữa Vàng + 2 chai Green Mix: 1.560.000 đồng.
 • Phun phòng nấm: 3 chai Sparta 240ml: 525.000 đồng.
 • Chạy nhỏ giọt phòng tác nhân sùng đất: 5 chai K54 250ml + 8 gói Ranadi 100gr: 785.000 đồng.

Chi phí dự trù bón phân khoai lang cho vườn 1 hecta trong giai đoạn này là: 4.095.000 đồng.

8. Bón phân khoai lang giai đoạn 75 ngày và dự tính chi phí cho vườn 1 hecta

bón phân khoai lang
Chăm sóc vườn khoai lang giai đoạn 75 ngày

Hoàng Minh dự tính chi phí bón phân khoai lang trong giai đoạn 75 ngày trên vườn 1 hecta như sau:

 • Lượng nước phun ước tính trong giai đoạn này: 800 lít nước.
 • 8 kg Hera + 4 chai K76 +2 chai Canxibo Gel Sữa Vàng + 2 chai Xích Thố Mã: 1.700.000 đồng.
 • Phun phòng tác nhân bọ hà, sâu đục dây: 2 chai Superkill 180ml: 360.000 đồng.
 • Phun phòng nấm: 4 gói Agofast 500g: 720.000 đồng.

Chi phí dự tính trong giai đoạn này là: 2.780.000 đồng.

9. Bón phân cho vườn khoai lang 1 hecta trong giai đoạn 90 ngày

Với vườn khoai lang 1 hecta trong giai đoạn 90 ngày, bà con tiến hành bón phân theo trình tự:

– Bổ sung 50kg KN03 theo hình thức nhỏ giọt, hỗ trợ xuống củ tốt: 1.225.000 đồng.

– Lượng nước dự tính phun cho vườn trong giai đoạn này: 1000 lít nước.

– 5 chai K76 + 3 chai Canxibo Gel Sữa Vàng + 3 chai Green Mix + 3 chai Xích Thố Mã: 1.560.000 đồng.

– Phun phòng nấm và khuẩn: 5 chai Titan Cup 480ml: 600.000 đồng.

– Phun phòng bọ hà, sâu đục dây: 2 chai Superkill 450ml: 540.000 đồng.

Theo đó, chi phí dự tính bón phân khoai lang cho vườn 1 hecta trong giai đoạn này là: 3.925.000 đồng.

10. Giai đoạn 110 ngày

bón phân khoai lang
Hoàng Minh đồng hành cùng nhà vườn trong suốt vụ mùa khoai lang

Hoàng Minh hướng dẫn bà con chăm sóc khoai lang theo quy trình bón phân trong giai đoạn 110 ngày như sau:

 • Lượng nước phun giai đoạn này: 1000 lít nước.
 • Phun dưỡng củ: 10 kg Opera + 5 chai K76 + 3 Canxibo Gel Sữa Vàng + 3 chai Xích Thố Mã: 1.860.000 đồng.
 • Phun phòng khuẩn: 5 chai Senly 2.1SL 240ml: 550.000 đồng.
 • Chạy nhỏ giọt phòng sùng đất: 6 chai K54 250ml +8 gói Ranadi 100gr: 910.000 đồng.

Chi phí giai đoạn này là: 3.320.000 đồng.

11. Thực hiện quy trình bón phân khoai lang trong giai đoạn 120 ngày cho vườn 1 hecta

bón phân khoai lang
Củ khoai trong giai đoạn 120 ngày
 • Bổ sung 1 tạ K2S04 theo hình thức nhỏ giọt, hỗ trợ xuống củ tốt: 2.800.000 đồng.
 • Lượng nước phun giai đoạn này: 1000 lít nước.
 • Phun dưỡng củ: 5 chai K76 + 3 chai Canxibo Gel Sữa Vàng + 3 chai Xích Thố Mã: 1.110.000 đồng.
 • Phun phòng sùng hà, sâu đục đây, sâu ăn lá: 3 chai Alexander 450ml: 660.000 đồng.

Chi phí giai đoạn này là: 4.570.000 đồng.

12. Quy trình bón phân khoai lang trong giai đoạn 135 ngày

bón phân khoai lang
Khoai lang 135 ngày

Trong giai đoạn 135 ngày, chi phí bón phân khoai lang được dự tính theo quy trình sau:

 • Bổ sung 50kg K2S04 theo hình thức nhỏ giọt, giúp tổng hợp đường bột, xenlulo, xuống củ tốt: 1.400.000 đồng.
 • Lượng nước phun giai đoạn này: 1000 lít nước.
 • Phun dưỡng củ: 5 chai K76 + 3 chai Canxibo Gel Sữa Vàng + 3 chai Xích Thố Mã: 1.110.000 đồng.
 • Chạy nhỏ giọt phòng sùng đất: 3 chai Superkill 450ml: 540.000 đồng.

Chi phí giai đoạn này là: 3.050.000 đồng.

13. Giai đoạn khoai lang 145 ngày bón phân theo quy trình trên vườn 1 hecta

 • Tiếp tục bổ sung 50kg K2S04  theo hình thức nhỏ giọt, giúp tổng hợp đường bột, xenlulo, xuống củ tốt: 1.400.000 đồng.
 • Chạy nhỏ giọt phòng sùng đất: 8 chai K54: 1.000.000 đồng.

Chi phí bón phân khoai lang dự tính trong giai đoạn này là: 2.400.000 đồng.

Theo đó, tổng chi phí cho toàn bộ các giai đoạn của quy trình bón phân khoai lang xuyên suốt 1 vụ mùa trên vườn 1 hecta (1): 52.780.000 đồng.

Về chi phí khác, mời ba con tham khảo bảng sau:

Dự toán côngSố lượngĐVTĐơn giáThành tiền (VNĐ)Ghi chú
Thuê đất1ha25.000.000 25.000.000
Công giai đoạn bón lót4.02tấn747.0003.002.940
Hệ thống nhỏ giọt1ha18.000.00018.000.000
Giống40075.00030.000.000
Công trồng40010.0004.000.000
Công phun thuốc6.6tẹc1.000.0006.600.000
Vun luống + rải phân bón thúc1ha2.000.0002.000.000
Nhổ cỏ2đợt1.600.0003.200.000Tuỳ vào lượng cỏ
Thu hoạch15.000.000
Tổng (2)106.802.940
(1) + (2)106.802.940

Như vậy, theo quy trình khỏe dây, to củ trên năng suất tối thiểu sẽ đạt 25 tấn khoai lang. Hoàng Minh đưa ra chi phí bón phân khoai lang cho vườn 1 hecta là khoảng 159.582.940 đồng (chi phí này sẽ dao động tùy vào giá cả vật tư từng thời điểm).

Lưu ý: Trong trường hợp phát sinh dịch hại, chi phí sẽ tăng so với dự toán trên.

Về liều dùng và sản phẩm thuốc BVTV trong quy trình bón phân khoai lang, bà con vui lòng liên hệ để Hoàng Minh tư vấn chi tiết. Bà con có bất kỳ thắc mắc nào cần được tư vấn cụ thể về kỹ thuật cây trồng, cũng như cách phòng trừ sâu bệnh hại, xin vui lòng liên hệ Nông Nghiệp Hoàng Minh qua các thông tin dưới đây:

Về Nông Nghiệp Hoàng Minh

Công ty Nông Nghiệp Hoàng Minh

Địa chỉ: 170 Sư Vạn Hạnh, P.Hội Thương, Tp.Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: 0935 842 567

Website: goldsunvn.com

Email: Info@goldsunvn.com

Fanpage: Nông Nghiệp Hoàng Minh

Bài viết liên quan

TỔNG HỢP BỆNH HẠI TRÊN VƯỜN KHOAI LANG (PHẦN 2)

Tiếp nối Phần 1 tổng hợp những bệnh hại trên vườn khoai lang, Hoàng Minh...

TỔNG HỢP BỆNH HẠI TRÊN VƯỜN KHOAI LANG (PHẦN 1)

Một vụ mùa khoai lang bội thu được quyết định bởi nhiều yếu tố gồm...

THỰC NGHIỆM QUẢN LÝ THỐI DÂY KHOAI LANG DO NẤM

Không ít nhà vườn khoai lang gần như mất trắng vì bệnh thối dây khoai...

PHÂN BIỆT CHẾT DÂY KHOAI LANG DO NẤM FUSARIUM SP VÀ NẤM DIAPORTHE DESTRUENS

Thời gian gần đây, bệnh chết dây khoai lang lây lan gây hại đã không...

NHỮNG NGUYÊN NHÂN KHIẾN KHOAI LANG KÉM PHÁT TRIỂN TRONG MÙA MƯA

Việt Nam có điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây khoai lang sinh trưởng,...

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ BỆNH GHẺ KHOAI LANG TRONG THỜI ĐIỂM MƯA NHIỀU

Hiện nay, thời tiết đang vào mùa mưa nhiều với độ ẩm cao là lúc...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG K76 ĐÚNG THỜI ĐIỂM CHO KHOAI LANG ĐẠT NĂNG SUẤT CAO

Đến nay, K76 đã không còn xa lạ gì với các nhà vườn lớn nhỏ...

TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HIỆN TƯỢNG DÂY ĐIỆN TRÊN CÂY KHOAI LANG

Tiết trời nắng nóng thời điểm hiện nay đang là điều kiện bất lợi cho...

TÌM HIỂU YÊU CẦU SINH THÁI PHÙ HỢP VỚI CÂY KHOAI LANG

Cây khoai lang sinh trưởng và phát triển thuận lợi cần được đảm bảo về...

PHẢN HỒI KHOAI LANG DÂY CHẬM PHÁT TRIỂN TỪ NHÀ VƯỜN DÙ ĐÃ ĐƯỢC 1 THÁNG

Ghé thăm vườn khoai lang 100ha của một anh nổi tiếng trong nghề. Nhận phản...

KỸ THUẬT LÀM ĐẤT TRỒNG KHOAI LANG

Làm đất trồng khoai lang là khâu rất quan trọng bởi làm đất kĩ thì...

Chết dây khoai lang

Bệnh chết dây khoai lang là nỗi băn khoăn lo lắng của hầu hết người...

BỆNH ĐỐM VÒNG VÀ BỆNH ĐỐM LÁ TRÊN KHOAI LANG

Hôm nay, Hoàng Minh sẽ cùng bà con tìm hiểu về bệnh đốm vòng và...

BIỂU HIỆN THIẾU HỤT DINH DƯỠNG Ở CÂY KHOAI LANG

Một số biểu hiện thiếu hụt dinh dưỡng ở cây khoai lang mà bà con...

KỸ THUẬT TRỒNG KHOAI LANG ĐẠT NĂNG SUẤT CAO

I. Các yếu tố môi trường phù hợp với cây khoai lang Nhiệt độ Khoai...

CHẾT DÂY KHOAI LANG ĐÃ TRỊ ĐƯỢC. THUỐC MẠNH DỮ

Chết dây khoai lang hay thối rễ là trường hợp thường gặp của các nhà...

QUY TRÌNH BÓN PHÂN KHOAI LANG VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ CHO 1 HECTA

Quy trình bón phân khỏe dây to củ cho khoai lang theo từng giai đoạn....

KỸ THUẬT TỰ ƯƠM GIỐNG KHOAI LANG

Để nhận được tư vấn chi tiết, hãy liên hệ: Công ty Nông Nghiệp Hoàng...

THU HOẠCH KHOAI LANG ĐẠT NĂNG SUẤT CAO

Qua 120 ngày chăm sóc vất vả, cuối cùng bà con nông dân đã có...

TUYẾN TRÙNG GÂY BƯỚU RỄ NỨT CỦ KHOAI LANG

Khoai lang có các biểu hiện còi cọc chậm lớn, củ bị nứt nẻ, nổi...

HAI MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG CÂY KHOAI LANG

30 – 45 ngày và 60 – 75 ngày. – Cần tiến hành NHẤC DÂY...

CHẾT DÂY KHOAI LANG (TÍM LÁ, HÉO CHẬM, ĐEN THÂN, THỐI RỄ)

Chết dây khoai lang có nhiều biểu hiện khác nhau như tím lá, héo chậm,...

HÉO XANH KHOAI LANG

Héo xanh khoai lang là một hiện tượng khiến nhiều bà con nông dân lo...

CHẾT DÂY KHOAI LANG ĐÃ TRỊ ĐƯỢC, THUỐC MẠNH DỮ

Chết dây khoai lang hay thối rễ là trường hợp thường gặp của các nhà...

BIỂU HIỆN THIẾU DINH DƯỠNG TRÊN KHOAI LANG – KALI

Để nhận được tư vấn chi tiết, hãy liên hệ: Công ty Nông Nghiệp Hoàng...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!