BỆNH SƯƠNG MAI và GIẢ SƯƠNG MAI GÂY HẠI CÂY TRỒNG

Bệnh sương mai và bệnh giả sương mai là một trong những căn bệnh phổ...

VE SẦU GÂY HẠI CÀ PHÊ

Ve sầu gây hại cà phê bằng cách hút nhựa các bộ phận cây cả...

BỆNH ĐỐM NÂU CHANH DÂY LÂY TỪ ĐÂU?

Bệnh đốm nâu chanh dây do nấm Alternaria spp. xuất hiện khắp nơi trên thế giới,...

NÔNG NGHIỆP HOÀNG MINH DẬP DỊCH THÀNH CÔNG DỊCH SÂU KEO MÙA THU

Đại dịch sâu keo mùa thu hoành hành trên bắp, bà con nông dân chỉ...

DỊCH SÂU KEO MÙA THU – ĐẠI DỊCH MỚI ĐANG XÂM NHẬP VÀO VIỆT NAM

Dịch sâu keo – loài sâu hại mới vừa phát hiện tại Việt Nam nhưng...