Giới thiệu về Công Ty Hoàng Minh
Sứ mệnh, viễn cảnh
1.Viễn cảnh
Phấn đấu bằng các  giải pháp đồng bộ, chuyên nghiệp và tiên tiến, Nông Nghiệp Hoàng Minh có vai trò thiết yếu để xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam bền vững, đảm bảo tính cạnh tranh toàn cầu cho nông sản Việt; trở thành công ty hàng đầu thế giới về dịch vụ nông nghiệp và giải pháp nông nghiệp công nghệ cao.
2.Sứ mệnh
Nông Nghiệp Hoàng Minh là cầu nối để đưa các sản phẩm tốt nhất phục vụ cho nông nghiệp hiện đại.  Chúng tôi  khuyến khích sáng tạo và chia sẻ không ngừng để  cùng phát triển các giải pháp tiến nhất hỗ trợ nông dân canh tác bền vững.
Chúng tôi kiến tạo môi trường, cơ hội để người nông dân tiếp cận R&D trong nông nghiệp một cách đơn giản nhất.
Hệ thống giá trị
  • Không ngừng học hỏi
  • Kỷ luật
  • Tôn trọng cá nhân
  • Bảo vệ môi trường
  • Công bằng