Thẻ: sầu riêng

CHĂM SÓC CÂY SẦU RIÊNG TRONG THỜI GIAN CÂY RA HOA ( MẮT CUA)

Sầu riêng ra hoa chăm sóc như thế nào cho đúng

Read More →

Một số sâu bệnh hại chính trên cây sầu riêng

Sâu bệnh hại sầu riêng và biện pháp phòng trừ

Read More →

Tổng quan về cây sầu riêng

Đăc điểm sinh học của cây rầu riêng: rễ, thân lá, hoa, trái, hạt

Read More →