NHỆN ĐỎ HẠI SẦU RIÊNG KHẮC PHỤC RA SAO?

Nhện đỏ hại sầu riêng là một trong những tác nhân làm ảnh hưởng năng...

TRỒNG SẦU RIÊNG NĂNG SUẤT: SO SÁNH CÁC GIỐNG SẦU RIÊNG

Trồng sầu riêng năng suất bắt đầu từ việc bà con chọn cây giống. Trong...

ĐỐM RONG SẦU RIÊNG: XỬ LÝ VÀ PHÒNG TRỊ

Đốm rong là bệnh thường gặp trên cây sầu riêng đặc biệt vào giai đoạn...

HIỆN TƯỢNG VÀNG LÁ THỐI RỄ TRÊN SẦU RIÊNG

Hiện tượng vàng lá thối rễ trên Sầu riêng là một vấn đề làm bà...

HƯỚNG DẪN LÀM BÔNG SẦU RIÊNG TRÁI MÙA

Xử lý làm bông sầu riêng trái mùa là một trong những hoạt động mà...

BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN SẦU RIÊNG

Bệnh phấn trắng trên sầu riêng là một căn bệnh thường gặp làm ảnh hưởng...

SẦU RIÊNG MÉO TRÁI: NGUYÊN NHÂN DO ĐÂU?

Sầu riêng méo trái, không tròn đều và đầy hộc là một trong những nỗi...

SƯỢNG CƠM SẦU RIÊNG: NGUYÊN NHÂN VÀ KHẮC PHỤC

Sượng cơm sầu riêng là một dạng rối loạn sinh lý trong quá trình phát...

SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY SẦU RIÊNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

I.Sâu hại trên cây sầu riềng Rầy phấn, Rầy xanh, Bọ cánh cứng Rầy phấn...

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SẦU RIÊNG RA ĐỌT NON GIAI ĐOẠN RA HOA, ĐẬU TRÁI

Ngoài những câu hỏi như: “Cây sắp xả nhị nhưng ra đọt non thì có...

HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC SẦU RIÊNG GIAI ĐOẠN NỞ HOA

Trong quá trình làm bông, dưỡng trái của cây sầu riêng, giai đoạn nở hoa...

CHĂM SÓC CÂY SẦU RIÊNG RA MẮT CUA TRONG THỜI GIAN CÂY RA HOA

Sầu riêng ra hoa chăm sóc như thế nào cho đúng...