Thẻ: bọ xít muỗi

Bọ xít muỗi hại ổi

Bọ xít muỗi gây ra các vết thâm gỉ sét trên ổi, các tổn thương sâu trên trái như có tác động cơ giới. Sử dụng Alexander 777 là thuốc quản lý 3 pha: ấu trùng, thành trùng và trứng

Read More →

BỌ XÍT MUỖI

Bọ xít muỗi trước đây thường gây hại trên cây công nghiệp như điều, ca cao là chính. Tuy nhiên, hiện nay với tình hình biến đổi khí hậu, đa dạng cây trồng và mùa vụ, bọ xít muỗi còn tấn công sang cả những vườn cây ăn trái như cây có múi, xoài, mãng […]

Read More →