Phản Hồi Người Dùng

29/10/2020

Phản Hồi Người Dùng Về Sản Phẩm K76. Tên khách hàng: Chị Thu Hoàn. Địa chỉ: CưmGar – Đắk Lắk. Số điện thoại: 0349281227. Tình trạng khoai trước xử lý:   Khoai 40 ngày. Khuyến cáo: 1 chai K76 + 1kg KNO3 cho 200 lít nước. Lượng nước dùng trên ha: 600 lít. Thời điểm phun: 45 ngày. Kết […]