Khi phun thuốc bệnh phun khi lúc sáng sớm hay đợi lá lúa ráo mới xịt?

Hỏi: Khi phun thuốc bệnh phun khi lúc sáng sớm hay đợi lá lúa ráo mới xịt?

Đáp:

Khi phun thuốc nên phun buổi chiều mát, nếu phun buổi sáng cần để ruộng khô sương mới xịt thuốc, vì sương sẽ hòa thuốc làm nồng độ thuốc loảng, giãm hiệu lực, đặc biệt với các ruộng bị bệnh vi khuẩn nếu phun sớm, trong sương có vi khuẩn, khi phun thuốc người phun sẽ mang nguồn vi khuẩn đi lây lan khắp ruộng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *