Hiển thị tất cả 2 kết quả

Liên hệ

Phân tích độ PH, hàm lượng mùn, đa, trung vi lượng, hàm lượng muối, nồng độ các ion trong đất. Liên hệ với thực trạng vườn để đưa ra các giải pháp canh tác bền vững What’s included in the soil test? The soil test includes do it yourself sampling instructions, sample bags and a reply...

Liên hệ

Tư vấn, lắp đặt hệ thống tưới phù hợp điều kiện canh tác, cây trồng…