Thẻ: ổi bị gỉ sét

Bọ xít muỗi hại ổi

Bọ xít muỗi gây ra các vết thâm gỉ sét trên ổi, các tổn thương sâu trên trái như có tác động cơ giới. Sử dụng Alexander 777 là thuốc quản lý 3 pha: ấu trùng, thành trùng và trứng

Read More →