Thẻ: K76

Quy trình bón phân và dự toán chi phí cho 1 hecta khoai lang

Quy trình bón phân khỏe dây to củ cho khoai lang theo từng giai đoạn. Phân tích chi phí và hiệu quả đầu tư

Read More →

K76 + Canxibo Gel Sữa Vàng (cặp đôi To Bóng)

Cặp đôi To Bóng (K76 + Canxibo Gel Sữa Vàng) là bộ đôi không thể thiếu với cây lấy củ: không chỉ dưỡng củ mà còn nuôi giây khỏe. Đó là điểm khác biệt của Hoàng Minh. Sử dụng 3 lần/ vụ bạn có vụ khoai bộ thu giá cao

Read More →