QUY TRÌNH PHỤC HỒI HỒ TIÊU SAU THU HOẠCH

Phục hồi hồ tiêu sau thu hoạch là giai đoạn quan trọng giúp cây phục...

CHĂM SÓC HỒ TIÊU SAU THU HOẠCH

Chăm sóc hồ tiêu sau thu hoạch là công đoạn quan trọng giúp tiêu phục...

 RỤNG GIÉ HỒ TIÊU DO ĐÂU?

Rụng gié hồ tiêu tức là hiện tượng rụng chuỗi, có thể là chuỗi hoa...

TIÊU RA LÁ ÍT BÔNG PHẢI LÀM SAO?

Tiêu ra lá ít bông là hiện tượng phổ biến trong giai đoạn kinh doanh...

LÀM BÔNG HỒ TIÊU ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ CAO NHẤT

Kỹ thuật làm bông hồ tiêu cho tiêu ra hoa đồng loạt, chuỗi dài trành...

KỸ THUẬT QUẢN LÝ DỊCH HẠI SÙNG ĐẤT VE SẦU TUYẾN TRÙNG GÂY HẠI TRÊN CÂY CÀ PHÊ, HỒ TIÊU

Sáng  ngày 10/06/2017 Công ty nông nghiệp Hoàng Minh phối hợp với Đại Lý Nguyễn...

Đang cập nhập

Đang cập nhập...

error: Content is protected !!