MEN Ủ ĐIỀN TRANG TRICHO

THÀNH PHẦN: + Trichoderma spp.: 1 x 108 cfu/g. + Bacillus subtilis:     1...

Trichoderma Tốt

– Chứa 6 chủng nấm với hàm lượng bào tử rất cao, mỗi loại từ 10...

TRICHO HOMI PLUS

TRICHO HOMI PLUS ➡️Chứa 7 chủng nấm và xạ khuẩn #trichoderma : #lactobacillus; #Awamori, #Endomycopsis; #saccharomyces; #Lactic; #streptomyces ➡️Mỗi vi nấm lại...

error: Content is protected !!