BỆNH GHẺ NHÁM TRÊN CÂY CÓ MÚI

Bệnh ghẻ nhám (Citrus Scab) còn gọi là bệnh ghẻ lồi, ghẻ sẹo. Bệnh gây...

XỬ LÝ CÂY CÓ MÚI RA HOA ĐỒNG LOẠT “HOA NHIỀU, LỘC KHỎE”

Quy trình xử lý ra hoa đồng loạt trên cây có múi theo quy trình...

HIỆN TƯỢNG BÔNG LÁ TRÊN BƯỞI

Trên cây có múi, chồi có tỷ lệ lá/hoa cao sẽ có tỷ lệ giữ...

Bệnh nấm hồng Pink Disease trên thân

Bệnh gây ra những lớp phấn màu hồng sau phủ thành lớp màu trắng hoặc...

VÀNG NGỌN VÀNG ĐẦU CÀNH TRÊN CÂY CÓ MÚI

Greening hay HLB không chỉ vàng lá gân xanh; nó còn gây ra vàng lá...

Đang cập nhập

Đang cập nhập...

error: Content is protected !!