Tình hình phân bón 5 tháng đầu năm 2019

ính chung 5T đầu năm, tổng sản lượng sản xuất phân bón giảm 10.5% so với cùng kỳ. Sản lượng xuất khẩu phân bón 5T 2019 giảm mạnh 30.8% trong khi 5T 2018 đạt mức tăng 14.9%.

–   Sản xuất trong nước: Tính chung 5T đầu năm, sản xuất tất cả các sản phẩm phân bón trong nước tiếp tục giảm. Tổng sản lượng phân bón đạt 2.7 triệu tấn, giảm 10.5% so với cùng kỳ; đặc biệt, sản lượng phân lân và phân DAP giảm mạnh, lần lượt giảm 28.5% và 11.2%.

–   Xuất khẩu phân bón: Sản lượng xuất khẩu phân bón giảm mạnh 30.8% (trong khi 5T 2018 tăng 14.9%), đạt 284.6 nghìn tấn, chỉ bằng 16.5% lượng phân bón nhập khẩu trong 5T, trị giá 90 triệu USD. Giá xuất khẩu trung bình giảm 1.5% so với cùng kỳ.

–   Nhập khẩu phân bón:  Tính chung 5T đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu 1,723 nghìn tấn phân bón, giảm 4.8% so với cùng kỳ. Giá nhập khẩu bình quân 5T tăng nhẹ 0.2%, đạt 283.3 USD/tấn. Chủ yếu nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc (chiếm 31.8% tổng giá trị nhập khẩu phân bón), tăng 10.4%.

vietdata, bản tin ngành phân bón tháng 5 năm 2019, NPK, DAP,SA, URE, giá phân bón, xuất khẩu, giá trị nhập khẩuvietdata, bản tin ngành phân bón tháng 5 năm 2019, NPK, DAP,SA, URE, giá phân bón, xuất khẩu, giá trị nhập khẩuvietdata, bản tin ngành phân bón tháng 5 năm 2019, NPK, DAP,SA, URE, giá phân bón, xuất khẩu, giá trị nhập khẩu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.