pH đất với sức khỏe cây trồng

pH ĐẤT VÀ SỨC KHỎE CÂY TRỒNG

Ø  Để mang lại hiệu quả cao trongản xuất Nông nghiệp chúng ta đã áp dụng nhiều tiến bộ KHKT: phân bón, giống, kỹ thuật canh tác,…
Ø   Xong chúng ta chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề đánh giá chất lượng đất.
Ø   Việc đánh giá chất lượng đất cho chúng ta biết được các chỉ tiêu dinh dưỡng trong đất: (pH, CEC, N, P, K, Mg, Ca,…)
Ø   Một trong những chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá đất đó là pH.
 pH đất là gì?
•         Độ pH hay còn gọi là phản ứng của đất và được đánh giá bởi nồng độ của ion H+ và OH
có trong đất.
•         Chỉ số pH chính là chỉ số đánh giá mức độ chua hay kiềm của một loaị đất.
pH đất do đâu mà có?
•         Ion H+ là một trong số ion tồn tại trong dung dịch đất, tuỳ theo nồng độ của ion Hnhiều hay ít mà dung dịch đất sẽ có tính chua nhiều hay ít.
•         Khi nồng độ H+ cao thì đất bị chua.
•         Để biểu thị cho mức độ chua người ta đặt ra chỉ tiêu độ pH.
Thang đánh giá pH đất
Độ pH                                                  Đánh giá đất
•                     3,0 – 4,0                                             Đất rất chua
•                     4,0 – 5,5                                             Đất chua
•                     5,5 – 6,5                                             Đất hơi chua
•                     6,5 – 7,0                                             Đất trung tính
•                     7,1 – 7,5                                             Đất hơi kiềm
•                     7,5 – 8,0                                             Đất kiềm
•                       > 8,0                                                 Đất kiềm nhiều
pH đất ảnh hưởng đến cây trồng như thế nào?
•         Mỗi loaị cây trồng có một khoảng pH thích hợp nhất định.
•          Khi khoảng pH đạt ở mức độ chuẩn, cây trồng sẽ phát triển mạnh do quá trình hấp thu, trao đổi dinh dưỡng giữa hệ rễ cây và đất được thực hiện thuận lợi.
•         Nếu pH lớn hơn hoặc nhỏ hơn khoảng thích hợp sẽ ảnh hưởng đến đời sống cây trồng.
Ví dụ: 2 vườn cà phê cùng bón 1 loại phân nhưng hiệu quả khác nhau, vì sao?
•         Như vậy, pH của đất có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của cây trồng.

Loại cây trồng và phạm vi pH thích hợp

Cây trồngPhạm vi pHCây trồngPhạm vi pH
Lúa nước5,5-6,5Khoai lang5,5-6,8
Bắp5,7-7,5Cây hồ tiêu5,0 – 6,5                                
Rau ăn lá6,0-7,0Cây cà phê5,5 – 6,5
Rau ăn quả5,5-7,0Cây chè4,0 – 5,5
Rau ăn củ5,8-7,0Các loại đậu5,5-7,0
Rau gia vị5,5-7,0Cây ăn trái5,0-7,0
Khoai tây5,0-6,0Cây hoa5,5-7,0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!