Tình hình phân bón 5 tháng đầu năm 2019

Tính chung 5T đầu năm, tổng sản lượng sản xuất phân bón giảm 10.5% so với cùng kỳ. Sản lượng xuất khẩu phân bón 5T 2019 giảm mạnh 30.8% trong khi 5T 2018 đạt mức tăng 14.9%.

 

–   Sản xuất trong nước: Tính chung 5T đầu năm, sản xuất tất cả các sản phẩm phân bón trong nước tiếp tục giảm. Tổng sản lượng phân bón đạt 2.7 triệu tấn, giảm 10.5% so với cùng kỳ; đặc biệt, sản lượng phân lân và phân DAP giảm mạnh, lần lượt giảm 28.5% và 11.2%.

–   Xuất khẩu phân bón: Sản lượng xuất khẩu phân bón giảm mạnh 30.8% (trong khi 5T 2018 tăng 14.9%), đạt 284.6 nghìn tấn, chỉ bằng 16.5% lượng phân bón nhập khẩu trong 5T, trị giá 90 triệu USD. Giá xuất khẩu trung bình giảm 1.5% so với cùng kỳ.

–   Nhập khẩu phân bón:  Tính chung 5T đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu 1,723 nghìn tấn phân bón, giảm 4.8% so với cùng kỳ. Giá nhập khẩu bình quân 5T tăng nhẹ 0.2%, đạt 283.3 USD/tấn. Chủ yếu nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc (chiếm 31.8% tổng giá trị nhập khẩu phân bón), tăng 10.4%.

vietdata, bản tin ngành phân bón tháng 5 năm 2019, NPK, DAP,SA, URE, giá phân bón, xuất khẩu, giá trị nhập khẩuvietdata, bản tin ngành phân bón tháng 5 năm 2019, NPK, DAP,SA, URE, giá phân bón, xuất khẩu, giá trị nhập khẩuvietdata, bản tin ngành phân bón tháng 5 năm 2019, NPK, DAP,SA, URE, giá phân bón, xuất khẩu, giá trị nhập khẩu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!