Thẻ: tuyển dụng nhân viên thị trường

SALES REPRESENTATIVE (ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI)

Công ty Hoàng Minh cần tuyển dụng Sales Rep toàn quốc với chế độ lương thưởng và đãi ngộ tốt. Cần các ứng viên chính trực và kỷ luật.

Read More →