Thẻ: trái chanh dây bị sần sùi

Bệnh virus hại chanh dây

Một trong những tác nhân gây bệnh thuộc nhóm virut được báo cáo là Virút PWV, được ghi nhận đầu tiên vào năm 1964 tại Úc. Ø   Vi rút này được lây truyền qua ít nhất hai loài rầy mềm (rệp muội):  Myzus persicae và Aphis gossypii PWV được xem là một trong những tác nhân gây hại quan […]

Read More →