Thẻ: trái chan dây bị dị hình

Hiện tượng trái hồ lô trên chanh dây

Các hiện tượng trái hồ lô hay ghồ ghề, da sần sùi đi kèm với chồi ngọn khô chết cần khắc phục bằng Canxibo Gel Sữa Vàng nồng độ 500ml/ 400 lít nước

Read More →