Thẻ: thối nhũn

Bệnh thối củ gừng, héo lá gừng

bệnh thối củ gừng có thể thối khô hoặc thối ướt; hoặc do nấm hoặc do khuẩn. Cần quan sát với biểu hiện lá và tốc độ phát triển bệnh để chẩn đoán và điều trị hiệu quả. Phòng bệnh từ đầu bằng chế phẩm Trichoderma-Tot từ Hoàng Minh là giải pháp tối thượng

Read More →