Thẻ: thán thư

Thán thư trên sầu riêng

Triệu chứng và tác hại: – Trên sầu riêng, bệnh thường gây hại trên lá. + Lúc đầu, vết bệnh thường phát sinh ở mép hay chóp lá, sau đó lan vào phía trong. +Phần lá bị bệnh và phần lá khỏe thường có một viền màu màu đen, tiếp đến là quầng màu vàng, […]

Read More →