Thẻ: ra hoa xoài

XỬ LÝ XOÀI RA HOA, NUÔI TRÁI

Các bước xử lý ra hoa đậu trái cơ bản có các bước sau:
Dưỡng cơi (phục hồi sau thu hoạch) – ức chế – tạo mầm – chuyển mầm – kích cựa – dưỡng bông – xả nhị – nuôi trái

Read More →