Thẻ: đen lá khoai môn

CHÁY LÁ KHOAI MÔN

Khoai môn trồng rất ít tốn công chăm sóc, đầu tư thấp, cho thu nhập cao nếu ổn định được giá cả. Tuy nhiên để phát triển loại cây trồng này cần có biện pháp để phòng trừ Một loại bệnh được xem là quan trọng nhất là bệnh cháy lá (người dân còn gọi […]

Read More →