Thẻ: bị rầy xanh phun thuốc gì

Sầu riêng bị cháy lá non, trút ngọn do rầy xanh gây hại

rầy xanh rầy bông rầy phấn làm lá sầu riêng bị cháy, trút lá, trút ngọn, trơ chìa. Sử dụng Alexander Đại Đế 777 để diệt rầy xanh và diệt trứng

Read More →