Thẻ: bệnh hồng

Bệnh nấm hồng Pink Disease trên thân

Bệnh gây ra những lớp phấn màu hồng sau phủ thành lớp màu trắng hoặc gi. Bệnh làm khô vỏ thân cây làm cây chết đi. Quản lý bằng nhóm thuốc gốc đồng

Read More →