Thẻ: bệnh hại mãng cầu

Bệnh thối khô trái na (mãng cầu) – Black canker

Bệnh làm khô trái cục bộ, có vết nứt và treo trên cây, phần thịt trái bị hư cục bộ và cạn. Quản lý bằng Indiavil hoặc Dizeb

Read More →