TIÊU RA LÁ ÍT BÔNG PHẢI LÀM SAO?

Tiêu ra lá, ít bông là hiện tượng phổ biến trong giai đoạn này, sau...