NHỮNG DỊCH HẠI CẦN CHÚ Ý TRONG TUẦN (từ 3/10 – 9/10)

29/10/2020, 23:03

Các tỉnh phía Bắc

Rầy lứa 7 hại diện hẹp, khả năng gây cháy ổ nhỏ vào đầu tháng 10. Sâu đục thân 2 chấm gây bông bạc, hại trên trà lúa trỗ muộn. Bệnh lùn sọc đen thể hiện triệu chứng gây hại trên các trà lúa giai đoạn đòng – trỗ – chắc xanh. Bệnh khô vằn, bạc lá, vàng lụi… hại tăng trên giống nhiễm, ruộng bón thừa đạm, sau những đợt mưa dông. Chuột, bọ xít dài, nhện gié… tiếp tục hại.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ

Bệnh lùn sọc đen hại trên lúa mùa muộn tại Thanh Hóa, Nghệ An. Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá, nhện gié, khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, lem lép hạt… hại trên lúa mùa, hại nặng tại Nghệ An, Thanh Hóa.

Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân bông bạc, bệnh lem lép thối hạt, bệnh khô vằn… hại trên lúa giai đoạn đòng trỗ – chắc xanh. Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, sâu đục thân… phát sinh rải rác, hại cục bộ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ. Sâu cuốn lá nhỏ gây hại chủ yếu lúa vụ 10, lúa gieo thẳng, lúa rẫy giai đoạn đẻ nhánh – đứng cái, hại cục bộ lá đòng trên lúa vụ 3 giai đoạn đòng trỗ. Chuột hại cục bộ các trà lúa. Ốc bươu vàng lây lan rộng theo mưa lũ.

Các tỉnh phía Nam

Rầy nâu phổ biến tuổi trưởng thành. Cần theo dõi rầy nâu, xử lý kịp thời không để lây lan diện rộng và truyền bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá sang các trà lúa mới gieo sạ.

Những vùng chuẩn bị gieo sạ lúa ĐX sớm 2017-2018: Đây là thời điểm thích hợp tiến hành gieo sạ “né rầy”. Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt phát sinh do thời tiết và giai đoạn sinh trưởng của lúa thích hợp. Những diện tích trồng giống nhiễm, sạ dày, bón thừa phân đạm có thể bị hại nặng nếu không phát hiện và phòng trị kịp thời. Cần lưu ý phòng ngừa tốt đối với ốc bươu vàng trên lúa mới gieo sạ; bệnh bạc lá vi khuẩn và chuột giai đoạn đòng trỗ – chín.

CỤC BVTV