Mắt cua sầu riêng bị nín hoặc bị thui đen. Cách khắc phục?

11/12/2020, 16:58

Trong quá trình tạo mầm hoặc giai đoạn sầu riêng vừa nhú mắt cua. Nếu gặp các trận mưa hay tưới nước sớm thì sẽ ra các trường hợp sau

  1. Mắt cua không chịu ra

2. Mắt cua nhú nhưng đen trở lại và đi vào trạng thái ngủ

     3. Mắt cua hình thành bông phướn hoặc ra toàn lá

Trong 3 trường hợp này, trường hợp thứ 2 vẫn xét thêm yếu tố sâu rầy và nấm hại

Cách khắc phục như thế nào:

Trường hợp 1:

Sử dụng 10 -55 -10 (1kg/200 lít) + Chuyển Mầm (500ml/ 400 lít) phun kĩ lên dạ cành. Phun 2 lần cách 7 ngày

Sau đó phun KNO3 nồng độ 2% (2kg/ 100 lít nước). Sau 5 ngày mắt cua sẽ lú sáng

Trường hợp 2:

Sử dụng KNO3 (2%) kết hợp Chuyển Mầm (500ml/400 lít). Phun 1 lần

Trường hợp 3:

Phun Chuyển Mầm nồng độ 500ml/400 lít nước phun sớm khi phát hiện mắt cua có dấu hiệu thành lá. Mắt cua sẽ hình thành bông

Nếu phun trễ hơn thì ra bông lá

Quan sát sớm để phun Chuyển Mầm

Bên cạnh đó cần chủ động phun phòng sâu bệnh bằng AlexanderIndiavil 5SC/ hoặc Senly 2.1SL

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ 0935 842 567.

ĐỀ NGHỊ GHI RÕ NGUỒN KHI SAO CHÉP THÔNG TIN!

Công ty Nông Nghiệp Hoàng Minh
Địa chỉ: 170 Sư Vạn Hạnh, P.Hội Thương, Tp.Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: 02693.820.823    –   Fax: 02693.820.823
Website: goldsunvn.com – nongnghiephoangminh.com
Email: Info@goldsunvn.com – nongnghiephoangminh@gmail.com