Hình thức thanh toán

Để việc thanh toán được rõ ràng, nhanh chóng và an toàn. Mọi giao dịch thanh toán (ngoài trừ tiền mặt) xin quý khách hàng vui lòng thanh toán theo thông tin giao dịch sau:
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HOÀNG MINH
Số TK: 6 2 0 1 0 0 0 0 7 5 4 0 3 2 – Ngân hàng: BIDV Gia Lai
Ghi chú: Việc thanh toán phải có giấy thông báo số tài khoản có đóng dấu của công ty chúng tôi gửi cho khách hàng . Mọi hình thức thanh toán khác không theo thông tin trên, hoặc không có giấy thông báo số tài khoản có đóng dấu của công ty, Công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho những rủi ro xảy ra sau đó.
Xin chân thành cám ơn !