Công ty Hoàng Minh thực hiện mô hình trình diễn trên cây tiêu tại Mang Yang, Gia Lai

29/10/2020, 23:00
(Nhân viên công ty Nông Nghiệp Hoàng Minh đang thăm, kiểm tra vườn và so sánh, đối chứng sự khác biệt khi sử dụng sản phẩm theo quy trình khuyến cáo)

Kết quả hơn cả mong đợi