Xoài

29/10/2020

1. Nguyên nhân và thời gian gây bệnh – Bệnh do nấm Colletotrichum gloeosporioides gây ra. – Bệnh thán thư gây hại trên xoài ở hầu hết các tháng trong năm. Ở các tỉnh miền Bắc gây hại mạnh nhất vào các tháng 3, 4 tiếp đến là các tháng 2, 5, 7, 8. Còn ở phía […]

29/10/2020

Các bước xử lý ra hoa đậu trái cơ bản có các bước sau:
Dưỡng cơi (phục hồi sau thu hoạch) – ức chế – tạo mầm – chuyển mầm – kích cựa – dưỡng bông – xả nhị – nuôi trái

29/10/2020

Nguyên Nhân Vì Đâu??? Tỷ Lệ Hoa Đực Nhiều, Chất Lượng Hạt Phấn Kém Đặc tính xoài ra hoa thành chùm, ở đầu cành, chùm hoa có từ 1.000 – 6.000 hoa, mỗi chùm có 2 loại hoa: Hoa đực và hoa lưỡng tính. Hoa lưỡng tính có cả bầu cả nhị nhưng tỷ lệ hoa lưỡng […]

30/07/2020

Đang cập nhập