Sầu riêng

11/12/2020

Trong quá trình tạo mầm hoặc giai đoạn sầu riêng vừa nhú mắt cua. Nếu gặp các trận mưa hay tưới nước sớm thì sẽ ra các trường hợp sau: Mắt cua không chịu ra. Mắt cua ra nhưng bị đen và ngủ. Ra bông lá bông phướn hoặc lá

01/12/2020

Kỹ thuật xử lý bông sầu riêng để cây ra mắt cua đúng vào thời điểm Lập Xuân để cây có thêm 1 cơi lá hoàn hảo trước khi xả nhị

17/11/2020

Triệu chứng bệnh đốm lá đặc trưng bởi các đốm hoại tử màu nâu đỏ đến đen, đường kính xấp xỉ 1 mm, có quầng vàng xung quanh; xuất hiện chủ yếu ở mặt trên lá Phomopsis durionis

29/10/2020

Sầu riêng ra hoa chăm sóc như thế nào cho đúng

29/10/2020

Lúc sầu riêng ra hoa, lúc có mắt cua có nên tưới nước bón phân không. Kỹ thuật chăm sóc bón phân tưới nước cho sầu riêng giai đoạn mắt cua

29/10/2020

Thối trái có 3 dạng: thối đít, thối cuống, thối hông. Bệnh tương quan với biểu hiện nứt thân xì mủ

29/10/2020

nguyên do cơm sượng, nhão cơm, cháy múi sầu riêng

29/10/2020

Sâu bệnh hại sầu riêng và biện pháp phòng trừ

29/10/2020

Triệu chứng và tác hại: – Trên sầu riêng, bệnh thường gây hại trên lá. + Lúc đầu, vết bệnh thường phát sinh ở mép hay chóp lá, sau đó lan vào phía trong. +Phần lá bị bệnh và phần lá khỏe thường có một viền màu màu đen, tiếp đến là quầng màu vàng, […]

29/10/2020

rầy xanh rầy bông rầy phấn làm lá sầu riêng bị cháy, trút lá, trút ngọn, trơ chìa. Sử dụng Alexander Đại Đế 777 để diệt rầy xanh và diệt trứng

27/10/2020

Đăc điểm sinh học của cây rầu riêng: rễ, thân lá, hoa, trái, hạt

30/07/2020

Đang cập nhập