Cây có múi

01/03/2021

Quy trình xử lý ra hoa đồng loạt trên cây có múi theo quy trình Hoàng Minh: thuận tự nhiên, hoa nhiều lộc khỏe. Không ức chế khoanh thân, chặt rễ tuốt lá. Quy trình nhẹ nhàng tiết kiệm chi phí dễ thực hiện. Liên hệ ngay Hotline: 0935 842 567

26/11/2020

Trên cây có múi, chồi có tỷ lệ lá/hoa cao sẽ có tỷ lệ giữ trái đến khi thu hoạch cao

13/11/2020

Bệnh gây ra những lớp phấn màu hồng sau phủ thành lớp màu trắng hoặc gi. Bệnh làm khô vỏ thân cây làm cây chết đi. Quản lý bằng nhóm thuốc gốc đồng

12/11/2020

Greening hay HLB không chỉ vàng lá gân xanh; nó còn gây ra vàng lá vàng gân và các hiện tượng vàng đầu cành, vàng ngọn

30/07/2020

Đang cập nhập