Trang chủ>Tin tức>Kiến thức hóa chất nông nghiệp
20.09.2019
Etylen là một ”hoocmon già hóa“, do đó xử lý Ethephon (Ethrel) chất nhả chậm Etylen cho cây trồng đã giúp cho cây ra hoa, kết quả theo ý muốn con người .
03.07.2019
Ba nguồn cung cấp đạm (N) cho cây được sử dụng: đạm Urê, đạm gốc Amoni và đạm gốc Nitrat (Nitorat)
Đạm Nitrate tối ưu hơn đạm Amon. Tỷ lệ 2 loại đạm này nên hợp lý là 80/20
Một số cây mẫn cảm với thiếu hụt Ca thì hạn chế tối đa bón đạm Amon

03.07.2019
Chelates là những hợp chất làm tăng thêm số lượng các dưỡng chất dễ tiêu cho cây trồng, đặc biệt là các chất vi lượng.
EDTA một chế phẩm chelate thông dụng nhất được sử dụng. Những loại phân cao cấp hơn còn có chứa DTPA, chất lượng cao nhất là EDDHA
Các chelate ngoài tự nhiên là: Fulvic và amino acid
19.07.2019
Phân bón Kali là loại phân bón vô cùng quan trọng và cần thiết cho cây trồng. 
Chúng ta thường nghe tới kali đỏ và kali trắng, nhưng không hiểu bản chất la như thế nào. Bài biết sau sẽ giúp các bạn sáng tỏ