Trang chủ>Tin tức>Thị trường Nông nghiệp
11.07.2019

Tính chung 5T đầu năm, tổng sản lượng sản xuất phân bón giảm 10.5% so với cùng kỳ. Sản lượng xuất khẩu phân bón 5T 2019 giảm mạnh 30.8% trong khi 5T 2018 đạt mức tăng 14.9%. Nhập khẩu giảm 4,8% so với cùng kỳ