Trang chủ>Tin tức>Khoa học Kỹ thuật
12.09.2017
-Đây là loại bệnh quan trọng nhất đối với các giống chanh dây trên toàn thế giới
-Bệnh do nấm Alternaria passiflorae gây ra,  nông dân quen gọi là bệnh "bã trầu"
- Bệnh phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết ấm và ẩm ướt
20.05.2018
Cây ra đọt non sau khi đậu trái, sự huy động chất dinh dưỡng cho sự phát triển của đọt non thường mạnh hơn cơm trái nên cơm trái không phát triển bình thường, dẫn đến hiện tượng “sượng”.
Do vậy cần có biện pháp chặn đọt
27.08.2018
Là bệnh hiểm nghèo, do nấm Colletotrichum spp gây ra, phát triển mạnh trong thời tiết nóng ấm
Chúng tôi chỉ ra cụ thể dấu hiệu bệnh và biện pháp phòng trị tổng hợp dựa trên các tạp chí khoa học hàng đầu thế giới 
11.10.2018
Các triệu chứng thiếu dinh dưỡng có thể quan sát qua lá
Thiếu đa lượng khắc phục bằng phân phức hợp
Thiếu trung vi lượng khắc phục bằng vi lượng chelate combi