100% Kali dạng SOP hữu hiêu với cây trồng mẫn cảm với KCL
📌Dạng Gel đậm đặc, đầu tiên tại Việt Nam 
📌Tan nhanh phù hợp tưới nhỏ giọt
📌Thành phần vi lượng tổng hợp đều ở dạng chelate giúp cây trồng hấp thu nhanh chóng
- Số lượng và hàm lượng bào tử nấm & xạ khuẩn hữu ích cao nhất thị trường
- Phân giải nhanh
- Hiệu quả phòng trị nấm bệnh cao rõ rệt
Calcium Nitrate * Ca(NO3)24H2O: Nitrogenous: 15.5%, Calcium: 18%
Sobulor* Na2B8O13.4H2O: Boron: 20.5%
Là Dầu Khoáng thế hệ thứ 3, Xích Thố Mã với tác động 3 chiều: phân tán - thẩm thấu - lưu dẫn giúp tăng hiệu lực tối ưu của thuốc BVTV
Sản phẩm không gây cháy lá khi nhiệt độ cao như Dầu Khoáng thế hệ 1